Protecció de dades

LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES: D’acord amb el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016, informem que les dades de contacte aportades seran incloses en un fitxer titularitat de l’IES HENRI MATISSE de Paterna (Valencia), a fi de possibilitar les comunicacions dins de l’exercici de la seua activitat. En qualsevol moment podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, així com els altres drets recollits en el citat reglament, dirigint-se a IES HENRI MATISSE situat en C/ Enric Valor, s/n Paterna 46980 (València), mitjançant sol·licitud general emplenada i fotocòpia del DNI, o bé per correu electrònic 46022622@edu.gva.es