Grau Superior Animació 3D, Jocs i Entorns Interactius

La competència general d’aquest títol consisteix en generar animacions 2D i 3D per a produccions audiovisuals i desenvolupar productes audiovisuals multimèdia interactius, integrant els elements i fonts que intervenen en la seua creació i tenint en compte les seues relacions, dependències i criteris d’interactivitat, a partir de paràmetres prèviament definits.

Competències del cicle formatiu

Quines ocupacions pots exercir

Móduls 1r curs

Móduls 2n curs

  més informac