Grau Superior Desenrollatment D’Aplicacions Multiplataforma

 

La competència general d’aquest títol consisteix en desenvolupar, implantar, documentar i mantindre aplicacions informàtiques multiplataforma utilitzant tecnologies i entorn específics , garantint l’acces a les dades de forma segura i complint els criteris específics d’usabilitat i qualitat exigides en els estàndars establerts.
Els estudis d’aquest cicle comencen des de la base i permeten accedir a un mercat laboral una gran demanda de profesionals.

Competències del cicle formatiu

Quines ocupacions pots exercir

Móduls 1r curs

Móduls 2n curs

  més informació