Grau Superior Realització de Projectes Audiovisuals i Espectacles

La competència general d’aquest títol consisteix a organitzar i supervisar la preparació, realització i muntatge de projectes audiovisuals filmats, gravats o en directe, així com regir els processos tècnics i artístics de representacions d’espectacles en viu i esdeveniments, coordinant els mitjans tècnics i humans i controlant el contingut, la forma, el projecte artístic i la qualitat establida

Competències del cicle formatiu

Quines ocupacions pots exercir

Móduls 1r curs

Móduls 2n curs

 més informació