Grau Superior So per a Audiovisuals i Espectacles

La competència general d’aquest títol consisteix a definir, planificar i supervisar la instal·lació, captació, enregistrament, control, emissió, postproducció i reproducció del so en audiovisuals, ràdio, indústria discogràfica, espectacles, esdeveniments i instal·lacions fixes de sonorització, controlant i assegurant la qualitat tècnica i formal.

Competències del cicle formatiu

Quines ocupacions pots exercir

Móduls 1r curs

Móduls 2n curs

 més informació